fuvarozoi-engedely-1200x800.jpg

Az árufuvarozói tevékenység megkezdéséhez eszközökre van szükség.

Ilyen például a menetíró berendezés, vagy ismertebb nevén tachográf – de természetesen maga a gépjármű is ide tartozik.

Azonban az eszközök mellett másra is szükség van:

Engedélyekre!

Járművezetői igazolvány, erkölcsi bizonyítvány, fuvarozói engedély, csak hogy néhányat említsünk.

Pontosan milyen engedélyekre van szükség a fuvarozáshoz, mit érdemes tudni az árufuvarozói engedélyről, hogyan történik a belföldi árufuvarozói engedély kiváltása és melyik kormányrendelet rendelkezik róla?

Fuvarozási engedély – és egyéb igazolványok

 width=

A fuvarozói engedélyről –hivatalos nevén közúti árutovábbítási engedély vagy tevékenységi engedély– az 1071/2009/EK rendelet rendelkezett.

Ebben az Európai Parlament és a Tanács által létrehozott rendeletben határozták meg, hogy milyen szabályok vonatkoznak arra, aki közúti fuvarozási tevékenységet szeretne folytatni.

Később a 612/2012/EU rendelettel több pontban is módosították, ezért a fuvarozóknak érdemes tisztában lenniük nem csak az eredeti rendelettel, hanem a módosítással is.

Pontosan milyen engedélyekre van szüksége annak, aki fuvarozó vállalkozás indítása előtt áll, illetve belföldi árufuvarozással szeretne foglalkozni?

 • vállalkozói igazolvány
 • adó-, vám- és járulék tartozás mentesség – és erről három hónapnál nem régebbi igazolás (vagy másolat) a NAV-tól, VPOP-tól vagy a székhely szerint illetékes helyi önkormányzattól
  • Akik szerepelnek a NAV köztartozás mentes adózói listáján, nem kötelesek beszerezni az igazolást
 • gépjárművezető erkölcsi bizonyítványa – három hónapnál szintén nem régebbi
 • igazolás a gépjárművezetővel szembeni korlátozás mentességről
 • gépjárművezető járművezetői igazolványa
 • szakmai irányító erkölcsi bizonyítványa
 • igazolás a szakmai irányítóval szembeni korlátozás mentességről
 • árufuvarozáshoz használni kívánt (saját, bérelt, lízingelt) járművekről szóló kimutatás
 • járművek forgalmi engedélye
 • nem saját tulajdonú jármű esetén, az annak jogszerű használatát igazoló nyilatkozat – rendszámmal, tulajdonos nevével, használati jogcímmel, időtartammal
 • könyvvizsgálói társaság nyilatkozata – Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett vagy nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaságtól
 • társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály, cégkivonat, illetve az okmányok hiteles másolata (társas vállalkozás esetén)

Mindezen engedélyek megléte szükséges a fuvarozói engedély megszerzéséhez.

Ezen felül minden magyarországi székhelyű vállalkozásnak a saját számlás szállítási illetve díj ellenében történő fuvarozási tevékenységéhez (belföldi forgalomban) szakhatósági engedélyre is szükség van.

Ezt az engedélyt mindig, minden esetben kötelező a jármű fedélzetén tartani.

Pontosan kire vonatkozik a fuvarozói engedély kötelezettség?

 • minden 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységhez szükséges
 • minden 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművel történő saját számlás közúti áruszállítás is csak közúti áruszállítási igazolvánnyal végezhető
 • közúti személyszállítási engedéllyel végezhető az autóbusszal díj ellenében történő személyszállítási tevékenység
 • közúti személyszállítási igazolvánnyal végezhető minden autóbusszal történő saját számlás személyszállítás is

Ezeket az engedélyeket az illetékes kormányhivatal, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztálya bocsátja ki, amely az NKH, vagyis a Közlekedési Hatóság jogutódja.

Tehát azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kizárólag 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó járművekkel kívánnak fuvarozni, nem szükséges fuvarozási engedélyt kiváltani.

Akire viszont vonatkozik a jogszabály, azok számára az árutovábbítási tevékenység csak az engedély birtokában végezhető, nem kezdhető el hamarabb – ezek tehát a fuvarozó vállalkozás feltételei belföldön.

A Magyarországot érintő nemzetközi fuvarfeladat csak és kizárólag nemzetközi engedéllyel végezhető.

Hogyan váltható ki az árufuvarozói engedély?

Fuvarozói engedély ára, kiváltása

A fuvarozói engedély kiváltása igazgatási szolgáltatási díj ellenében történik.

Az egyes tételek így festenek:

 1. Közúti árufuvarozói engedély, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és belföldi saját számlás autóbuszos utasszállító igazolvány kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja 4.700 Ft.

továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja:

 • 50 járműig 1.600 Ft.
 • 51-100 járműig 795 Ft.
 • 100 jármű felett 335 Ft.2. Nemzetközi közúti árufuvarozói és nemzetközi autóbuszos személyszállítási tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása vagy érvényességi idejének lejárta miatti cseréjének a díja az igénylő fuvarozó nevére 94.050 Ft, a közösségi engedély egy járműve vonatkozó hiteles másolata díja 4.800 Ft.

Az fuvarozói engedély árát, kiváltási díját készpénzben a helyszíni pénztárban lehet kifizetni.

A kérelem elbírálása 3 hónapon belül történik meg. Ez a határidő egy hónappal meghosszabbítható – de csak indokolt esetben!

Érdekesség, hogy amennyiben egy vállalkozás tehergépjárművet vásárol egy másik vállalkozástól, akkor az átírás során nem szükséges megfizetnie az átírási illetéket, azonban az eredetiségvizsgát el kell végeztetnie!

Az árufuvarozói engedély egyéb követelményei

Miután a kérelem elbírálásra került, és a vállalkozás megkapta a szükséges árufuvarozási engedélyt, további szabályokat kell betartania.

Ilyen például az, hogy ha van a gépjárműben menetíró készülék (tachográf), akkor azt hitelesítenie kell és mindig működőképes állapotban kell tartania.

Egy érvényes és igazolt közúti árufuvarozási engedéllyel rendelkező vállalkozás sosem adhatja bérbe a gépjárművet egy olyan vállalkozásnak, amely nem rendelkezik engedéllyel. Ugyanez igaz a tevékenység átengedésére is.

Amennyiben mindkét vállalkozásnak van érvényes és igazolt tevékenységi engedélye, abban az esetben a bérbeadó cégnek ki kell vonnia, míg a bérlő cégnek tevékenységbe kell helyeznie a gépjárművet.

További információ a 1071/2009/EK rendeletben található.

Összefoglalás

Az árufuvarozói tevékenység megkezdéséhez nem csak eszközökre, hanem engedélyekre is szükség van.

Az egyik legfontosabb kétségtelenül a fuvarozói engedély, amely megszerzéséhez több más bizonyítványra és igazolásra is szükség van – nem csak a vállalkozásnak, de a gépjárművezetőnek, illetve a szakmai irányítónak is.

A fuvarozói engedélyről a 1071/2009/EK rendelet rendelkezik, amelyet a 612/2012/EU rendelettel módosítottak.